Glas in lood – 28

Diverse maten.
A Kozijnmaat 61,5h x 73b cm. Glasmaat 49,5h x 61b cm. 1 breukje in paarse glaasje €85,-
B Kozijnmaat 61,5h x 73b cm. Glasmaat 49,5h x 61b cm. 1 breukje. €85,-

C Kozijnmaat 61,5h x 62,5b cm Glasmaat 49,5h x 50,5b cm. is heel. €75,-
D Kozijnmaat 61,5h x 62,5b cm Glasmaat 49,5h x 50,5b cm. 1 breukje in paarsje glaasje. €75,-
E Kozijnmaat 61,5h x 62,5b cm Glasmaat 49,5h x 50,5b cm. 1 breukje in oranje glaasje. €75,-

F Kozijnmaat 61,5h x 97b cm Glasmaat 49,5 h x 85,5b cm. Is heel. €95,-
G Kozijnmaat 61,5h x 97b cm Glasmaat 49,5 h x 85,5b cm. 2 breukjes.€95,-

Ramen hebben een lichte bolling in het glas in lood.
Ze zijn stevig.